Roaming

Ceník


  Odchozí hovor Příchozí hovor Odeslání 1 SMS Odeslání 1 MMS Data
Zóna 1 3,40 Kč/min 0,35 Kč/min 1,00 Kč 6,50 Kč 1,60 Kč/MB
Zóna 2 29,00 Kč/min 17,00 Kč/min 10,00 Kč 10,50 Kč 254,00 Kč/MB
Zóna 3 59,00 Kč/min 33,00 Kč/min 15,00 Kč 10,50 Kč305,00 Kč/MB
* Ceny jsou včetně DPH
- Ve všech evropských zemích je volání na tísňovou linku 112 zdarma 
   
    
Hovory ze zahraničí
  • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2. 
  • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Ceny odchozích hovorů v Zóně 1(EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách (30+1). 
  • Uvedené ceny neplatí pro volání na Audiotexová čísla a zelené linky.
  • U příchozích hovorů jsou ceny účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po vteřinách (1+1).
SMS a MMS zprávy ze zahraničí
  • U SMS/MMS z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. SMS/MMS ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2. 
Datový roaming

Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k datové síti. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.

Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit v zahraničí. Do Datového limitu v zahraničí se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Datový limit v zahraničí umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1650 Kč s DPH (1363,64 bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu v zahraničí je nutné pro další čerpání dat Datový limit v zahraničí zrušit zasláním bezplatné SMS nebo v internetové samoobsluze . V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit v zahraničí aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to bezplatně. Při každé nové aktivaci Datového limitu v zahraničí nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. OpenCall odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.

Aktivovat Datový limit v zahraničí lze zasláním bezplatné SMS nebo prostřednicvím internetové samoobsluhy.


SMS příkazy pro roaming

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348  
text SMS popis
ROAMING zjištění stavu služby roaming
ROAMING A žádost o aktivaci služby roaming
ROAMING D žádost o deaktivaci služby roaming
BPR blokování datového roamingu
DBPR odblokování datového roamingu
DATA LIMIT A aktivace datového limitu v roamingu
DATA LIMIT D deaktivace datového limitu v roamingu
Rozdělení zemí podle zón

Zóna 1:

Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie.

Zóna 2:

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Zóna 3:

Všechny zbývající země.
Jak volat ze zahraniční

Při volání ze zahraničí uvádějte volaná čísla v mezinárodním formátu, např. při volání do ČR nezapomeňte uvést předčíslí +420.

Před odjezdem do zahraničí si na stránkách http://www.o2.cz/osobni/roaming/225561-prehled_roaming_partneru.html ověřte, jací jsou smluvní partneři OpenCall v zemi, do které se chystáte. Vyberte si smluvního partnera, který má ve sloupci „Odchozí hovory z předplacené karty“ modré zaškrtávátko.

Jak posílat SMS a MMS zprávy

SMS i MMS zprávy ze zahraničí posílejte na čísla v mezinárodním formátu – tedy např. do ČR s předčíslím: +420

Jak dobíjet kredit v zahraničí

Opencall powered by O2 SIM kartusi můžete ze zahraničí dobít např.:


  • platební kartou na stránkách www.o2.cz/onlinedobijeni
  • dobíjecím kupónem O2 Czech Republic
  • prostřednictvím internetového bankovnictví vybraných českých bank.

V nabídce operátora zvolte O2 (technický zajišťovatel dobíjení).