Ostatní služby

Informační služby

Služba Kč s DPH
Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2) 10,00
  • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu s DPH.
  • Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po sekundách.

Služby 141xx Kč s DPH
14111 - asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací 10,00
14112 - přesný čas 10,00
14114 - výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony
10,00
14116 - předpověď počasí
10,00
14144 - taxislužba (Tick Tack)
10,00
  • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu s DPH.
  • Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Služby 14yxx
Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných sítí dle tarifu zákazníka.

 

Informační liky 1180, 1181 a 1188 Kč s DPH
Cena za minutu volání 34,90
  • Informační služby umožnují spojení hovoru na vyhledané číslo. Takto spojený hovor je účtován stejnou cenou, jako volání na přislušnou informační službu.
  • 1180, 1181: Služby spojení hovoru jsou poskytovány v rámci pevných i mobilních sítí v ČR, v rámci mezinárodního volání je následné spojení hovoru možné pro volání do zemí ze zóny 1 až 6. Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v ČR s možností následného spojení hovoru.
  • Volání na informační linky je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat ze zahraničí.
  • Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje každá započatá minuta.
Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby) Kč s DPH
12xx10,00

 

Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby) Kč s DPH
12yxx kde y = 4, 7, 8 a 9 (mimo 12727 ) 10,00
12727 - Hlasový klíč Pražského hradu 10,00