Hlasové volání a balíčky

 
základní hlasový tarif

doplňový balíček


0,- Kč / měsíc150,- Kč / měsíc
HOVORY
 • Hovory do všech sítí v ČR, Slovensku,
  Německu, Polsku a Rakousku 
 • na čísla OpenCall, která jsou v síti O2*
 • Mezinárodní hovory
 • 1,80 Kč/min
    
 • 1,00 Kč/min
 • od 1,80 Kč/min
 • 1,60 Kč/min
     
 • zdarma
 • od 1,60 Kč/min
SMS
 • V rámci ČR
 • na čísla OpenCall, která jsou v síti O2*
 • Mezinárodní
 • 1,50 Kč
 • 1,00 Kč
 • 4,90 Kč
 • 1,50 Kč
 • 0,60 Kč
 • 3,90 Kč
INTERNET
 • 25MB / 24 hodin
 • 25,00 Kč
 • 20,00 Kč
MMS
 • V rámci ČR
 • Mezinárodní
 • 4,90 Kč
 • 7,90 Kč
 • 4,90 Kč
 • 7,90 Kč

* Sazba za volání a SMS do OpenCall se uplatní pouze na volání s účastníky, kteří využívají službu OpenCall na síti O2. Pro ověření zda je číslo OpenCall v síti O2 zašlete SMS ve tvaru: OpenCall CCCCCCCCC na 999348 (C - dotazované číslo, 9 znaků)

 • Balíček je aktivován v okamžiku potvrzení jeho aktivace formou SMS.
 • Balíček má platnost 30 dní. Balíček se vždy po 30 dnech automaticky obnoví a z kreditu bude odečten měsíční paušál. Balíček se automaticky deaktivuje, pokud na SIM kartě není kredit dostatečný k pokrytí ceny paušálu.
 • Ceny hovorů v ČR a na Slovensko platí do všech sítí a jsou konečné.
 • Tarifikace pro hovory v ČR v opencall easy je 60 + 1.
 • Tarifikace pro hovory v ČR v v balíčku opencall Plus je 1 + 1.
 • Ceny jsou včetně DPH.

SMS příkazy pro balíček PLUS
klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
PLUS A aktivace balíčku plus
PLUS D deaktivace balíčku plus

 

Pro kompletní ceník klikněte zde.