Průvodce OpenCall

Jak začít
 • Vložte SIM kartu do telefonu
 • Zapněte telefon a uskutečněte placený hovor nebo odešlete SMS.
 • Hotovo! Po obdržení uvítací SMS je Vaše SIM karta aktivní! Užívejte si našich výhodných cen!
Dobití kreditu Mezinárodní hovory a SMS
 • Mezinárodní volání
       Zadejte + nebo 00 kód země kód oblasti cílové telefonní číslo a uskutečněte hovor
 • Mezinárodní zasílání zpráv
       Zadejte + nebo 00 kód země kód oblasti cílové telefonní číslo a uskutečněte hovor
Aktivace balíčku Plus
 • Balíček OpenCall+ je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: PLUS A na tel. číslo 999348. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny balíčku. Balíček je po dobití Kreditu nutné znovu aktivovat.
 • Balíček OpenCall+ je možné zrušit v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: PLUS D na tel. číslo 999348.
Okamžitá informace o ceně posledního hovoru
 • Informace o ceně posledního volání získáte odesláním bezplatné SMS s textem CENA na číslo 999348 nebo v internetové samoobsluze.
Nastavení služeb
  Nastavení prohlížeče / přístupu na internet Nastavení MMS
Název připojení opencall internet opencall mms
Název přístupového bodu internet MMS
Uživatelské jméno / Heslo - / - - / -
Domovská stránka / MMS Server http://www.opencall.cz http://mms.o2active.cz:8002
Adresa proxy (mms) serveru - 160.218.160.218:8080
Port proxy (mms) serveru

APN Typ default mms
Nastavení komunikačního jazyka

Nastavení komunikačního jazyka pro informační SMS zprávy.

SMS příkazy pro nastavení jazyka

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
CES pro nastavení komunikace v češtině
ENG pro nastavení komunikace v angličtině
RUS pro nastavení komunikace v ruštině
VIET pro nastavení komunikace ve vietnamštině
Kontrola vašeho kreditu
 • Vytočte číslo *110*# - Obdržíte zprávu o vašem tarifu, kreditu a jeho platnosti
Datové služby
30 denní datové balíčky jsou rekurentní (obnovující se) balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS. Balíčky je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny balíčku. Balíček je po dobití Kreditu nutné znovu aktivovat.

Dojde-li k vyčerpání Datového limitu, je možné si odesláním bezplatné SMS nebo v internetové samoobsluze objednat Jednorázový reset FUP pro daný typ balíčku OpenCall Internet v mobilu. Jednorázový reset FUP neovlivní platnost aktivovaného balíčku OpenCall Internet v mobilu. Jednorázový reset FUP lze použít opakovaně.

SMS příkazy pro nastavení datových služeb

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
150MB A aktivace datového balíčku 150 MB
500MB A aktivace datového balíčku 500 MB
1,5GB A aktivace datového balíčku 1,5 GB
3GB A aktivace datového balíčku 3 GB
150MB D deaktivace datového balíčku 150 MB
500MB D deaktivace datového balíčku 500 MB
1,5GB D deaktivace datového balíčku 1,5 GB
3GB D deaktivace datového balíčku 3 GB
150MB zjištění stavu datového balíčku 150 MB
500MB zjištění stavu datového balíčku 500 MB
1,5GB zjištění stavu datového balíčku 1,5 GB
3GB zjištění stavu datového balíčku 3 GB
INTERNET D zablokování přístupu na internet
INTERNET A odblokování přístupu na internet
INTERNET R jednorázový reset FUP
OBNOVDATA A Aktivace automatického obnovení
OBNOVDATA D Deaktivace automatického obnovení

Pokud nemáte aktivovaný žádný datový balíček a použijete datové služby, bude Vám automaticky účtován 24 hodinový balíček za 25 Kč u OpenCall Easy a 20 Kč u balíčku OpenCall+