Các cuộc gọi thoại và gói dịch vụ

 
0,- Kč 150,- Kč
799,- Kč
CÁC CUỘC GỌI
 • Các cuộc gọi trong CH Séc

 • Các cuộc gọi quốc tế Đức, Ba Lan, Áo và Slovakia


 • Các số OpenCall

 • Các số  quốc tế
 • 1,80 Kč/phút
   
 • 1,80 Kč/phút • 1,00 Kč/phút

 • od 1,80 Kč/phút
 • 1,60 Kč/phút

 • 1,60 Kč/phút • không giới hạn

 • od 1,60 Kč/phút
 • không giới hạn

 • 150 phút miễn phí, Sau khi Sau khi sử dụng hết 1,80 Kč/ phút 
    
 • không giới hạn

 • 150 phút miễn phí, Sau khi Sau khi sử dụng hết từ 1,80 Kč/ phút
SMS
 • Trong Cộng hòa Séc
 • các số OpenCall
 • Quốc tế
 • 1,50 Kč
 • 1,00 Kč
 • 4,90 Kč
 • 1,50 Kč
 • 0,60 Kč
 • 3,90 Kč
 • 1,50 Kč
 • 1,00 Kč
 • 4,90 Kč
INTERNET
 • 25MB / 24 giờ
 • 25,00 Kč
 • 20,00 Kč
 • 1,5GB / 30 ngày
MMS
 • Trong Cộng hòa Séc
 • Quốc tế
 • 4,90 Kč
 • 7,90 Kč
 • 4,90 Kč
 • 7,90 Kč
 • 4,90 Kč
 • 7,90 Kč

      

 • Gói cước được kích hoạt tại thời điểm có SMS xác nhận việc kích hoạt.
 • Gói cước có thời hạn 30 ngày. Gói cước được khôi phục tự động sau 30 ngày và cước phí hàng tháng sẽ được trừ vào số tiền trong thẻ. Gói cước sẽ tự động hủy nếu số tiền trong thẻ không còn đủ để thanh toán cước.
 • Giá cuộc gọi tại CH Séc và Slovakia có hiệu lực đối với tất và các mạng và là giá cuối cùng.
 • Gói MAXI bao gồm 150 phút gọi miễn phí ra nước ngoài- có giới hạn các quốc gia. Ở các quốc gia khác, giá cuộc gọi đều dựa trên bảng giá.
 • Gói MAXI bao gồm 1,5GB Mạng internet (không tính riêng). Nếu khách hàng muốn hủy mạng internet, thì gói MAXI sẽ không có hiệu lực.
 • Gói MAXI không thể kết hợp cùng với gói mạng internet khác. Nếu khách hàng cài đặt gói mạng internet khác, thì gói Maxi sẽ tự động bị hủy.
 • Khi khách hàng sử dụng mạng internet vượt quá dung lượng của gói mạng, thì sẽ bị tính phí theo dung lượng vượt quá. Khi khách hàng kết nối mạng internet sau khi đã sử dụng hết dung lượng của gói mạng, thì sẽ được coi là yêu câu tăng dung lượng mạng. Việc tăng dung lượng mạng có thể thực hiện nhiều lần. Dung lượng mạng được tăng có giá trị đến khi gói Internet được khôi phục lại.Để kích hoạt (A) hoặc hủy kích hoạt (D) việc tự động tăng dung lượng mạng , khách hàng gửi SMS miễn phí theo định dạng OBNOVDATA(cách)A/D vào số 999348, hay có thể vào phần tự cài đặt trên mạng. Việc tự động tăng dung lượng mạng sẽ không được thực hiện nếu số tiền trên tài khoản không đủ để trả cho việc này.
 • Tự động tăng dung lượng mạng  nằm ở gói mạng 1,5 GB 60MB. Giá của mỗi lần tự động tăng dung lượng mạng là 12Kč.
 • Hạng mục giá các cuộc gọi trong CH Séc cho OpenCall Easy là 60 + 1
 • Hạng mục giá các cuộc gọi trong CH Séc cho gói dịch vụ Opencall Plus là 1+1
 • Giá đã bao gồm VAT.

 

Các lệnh SMS cho gói PLUS/MAXI
Gửi SMS nội dung yêu cầu đến số 999348
nội dung SMS mô tả
PLUS A kích hoạt gói PLUS
PLUS D hủy kích hoạt gói PLUS
MAXI A kích hoạt gói MAXI
MAXI D hủy kích hoạt gói MAXI

   

Bảng giá hoàn chỉnh tại đây.