Gói cước truy cập mạng


Bảng giá GÓI CƯỚC TRUY CẬP MẠNG  

Dung lượng / thời hạn 0,- Kč / tháng
150,- Kč / tháng
Tự động tăng dung lượng dữ liệu Gia hạn dung lượng dữ liệu FUP reset một lần
INTERNET
 • 25 MB / 24 giờ*
 • 150MB / 30 ngày
 • 500MB / 30 ngày
 • 1,5GB / 30 ngày
 • 3GB / 30 ngày
 • 25,- Kč
 • 99,- Kč
 • 199,- Kč
 • 299,- Kč
 • 449,- Kč
 • 20,- Kč
 • 99,- Kč
 • 199,- Kč
 • 299,- Kč
 • 449,- Kč
 • 12,- Kč
 • -
 • 49,- Kč
 • 99,- Kč
 • 149,- Kč
 • 224,- Kč

   

 • Dung lượng dữ liệu tự động tăng 20MB, đối với gói dịch vụ: Internet 150 MB, Internet 500 MB. Tăng 60MB đối với gói 1,5 GB và 3 GB.
 • Dữ liệu sử dụng ngoài hạn mức trong gói internet sẽ được tính phí theo mức giá khi tăng dữ liệu. Kết nối mạng sau khi đã vượt hạn mức được coi là đề nghị chính thức tăng thêm dung lượng dữ liệu. Việc tăng thêm dung lượng dữ liệu có thể thực hiện nhiều lần. Dung lượng tăng thêm có thời hạn đến khi gia hạn gói dịch vụ internet.Có thể được kích hoạt (A) hoặc hủy (D) tự động tăng thêm dung lượng dữ liệu bằng cách gửi SMS nội dung OBNOVDATA(cách)A/D na 999348, hoặc cài đặt trong phần tự quản lý. Tự động tăng thêm dữ liệu sẽ không tiến hành nếu số tiền trong thẻ không đủ để thanh toán phí tăng thêm dữ liệu.            
 • Trường hợp sử dụng hết dung lượng dữ liệu, người sử dụng có thể đăng ký gia hạn dữ liệu một lần cho gói dịch vụ internet bằng cách gửi SMS miễn phí nội dung INTERNET(cách)R tới số 999348, hoặc trong mục tự quản lý trên mạng. Gia hạn dữ liệu một lần có thời hạn đến thời điểm gia hạn gói internet tháng. Gia hạn dữ liệu một lần có thể thực hiện nhiều lần. Sau khi hết hạn gói dịch vụ tháng, khả năng sử dụng dữ liệu sẽ được tự động thiết lập. Trường hợp sử dụng dịch vụ này sẽ được tính phí theo gói internet ngày.
 • Gói dịch vụ được kích hoạt tại thời điểm có SMS xác nhận kích hoạt.
 • Gói dịch vụ có thời hạn 30 ngày. Sau đó gói dịch vụ sẽ tự động gia hạn và cước phí hàng tháng sẽ được trừ vào tiền trong thẻ. Gói sẽ tự động hủy, nế số dư trong SIM không đủ để thanh toán cước phí dịch vụ.
 • Tốc độ tải dữ liệu nhanh nhất là 40 Mb/s.
 • (*) Trường hợp người sử dụng không kích hoạt gói dịch vụ dữ liệu tháng, dữ liệu sử dụng sẽ được tính phí theo mức phí mới nhất của gói Internet/ngày. Tốc độ tải và gửi dữ liệu là giông như gói dịch vụ tháng. Gói Internet ngày không áp dụng tự động tăng dung lượng dữ liệu.

Phương thức hoạt động?

Nếu Quý khách có gói 1,5 GB với giá 299 Kč/ tháng và đã sử dụng hết hạn mức dữ liệu vào thời điểm giữa kỳ, Quý khách sẽ được gia hạn thêm 60 MB với giá 12 Kč để sử dụng đến cuối kỳ gói dịch vụ. Quý khách sẽ nhận được SMS thông báo về mỗi lần gia hạn.

Nếu cần nhiều dung lượng dữ liệu hơn, Quý khách nên kích hoạt gói jednorázový FUP reset tiện ích với dung lượng dữ liệu bằng gói dữ hiệu hàng tháng của Quý khách. Gói dịch vụ này được giảm 50%. 

SMS các lệnh cài đặt dịch vụ dữ liệu

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
150MB A kích hoạt gói dữ liệu 150 MB
500MB A kích hoạt gói dữ liệu 500 MB
1,5GB A kích hoạt gói dữ liệu 1,5 GB
3GB A kích hoạt gói dữ liệu 3 GB
150MB D hủy gói dữ liệu 150 MB
500MB D hủy gói dữ liệu 500 MB
1,5GB D hủy gói dữ liệu 1,5 GB
3GB D hủy gói dữ liệu 3 GB
150MB S
kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 150 MB
500MB S kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 500 MB
1,5GB S kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 1,5 GB
3GB S kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 3 GB
INTERNET D khóa truy cập mạng
INTERNET A mở truy cập mạng
INTERNET R kích hoạt Jednorázového resetu FUP
OBNOVDATA A kích hoạt tự khôi phục dữ liệu sau khi vượt hạn mức FUP
OBNOVDATA D hủy tự khôi phục dữ liệu sau khi vượt hạn mức FUP

Tự động khôi phục giữ liệu sau khi vượt hạn mức

Với dịch vụ Tự động gia hạn dữ liệu trong phạm vi gói dịch vụ dữ liệu hàng tháng, Quý khách sẽ được cộng thêm 20 MB (gói 150 MB, 500 MB) hoặc 60 MB (gói 1,5 GB và 3 GB) với giá 12 Kč nếu vượt hạn mức dữ liệu (FUP) .

Quý khách có thể hủy hoặc kích hoạt trong mục tự quản lý của OpenCall, thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc bằng từ khóa:

SMS các lệnh cài đặt tự động khôi phục dữ liệu

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMSmô tả
OBNOVDATA A kích hoạt tự khôi phục dữ liệu sau khi vượt hạn mức FUP
OBNOVDATA D hủy tự khôi phục dữ liệu sau khi vượt hạn mức FUP

Nếu dịch vụ bị hủy, tốc độ sau khi vượt hạn mức dữ liệu là 0 Kbps.

Phương thức hoạt động?

Nếu Quý khách có gói 1,5 GB với giá 299 Kč/ tháng và đã sử dụng hết hạn mức dữ liệu vào thời điểm giữa kỳ, Quý khách sẽ được gia hạn thêm 60 MB với giá 12 Kč để sử dụng đến cuối kỳ gói dịch vụ. Quý khách sẽ nhận được SMS thông báo về mỗi lần gia hạn.
Nếu cần nhiều dung lượng dữ liệu hơn, Quý khách nên kích hoạt gói jednorázový FUP reset tiện ích với dung lượng dữ liệu bằng gói dữ hiệu hàng tháng của Quý khách. Gói dịch vụ này được giảm 50%. 

SMS các lệnh cài đặt Jednorázového resetu FUP

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
INTERNET R Kích hoạt Jednorázového resetu FUP
Hủy cài đặt gói cước truy cập mạng

Chặn truy cập internet có thể được thực hiện trong mục tự quản lý trên mạng hoặc bằng cách gửi SMS miễn phí:

SMS các lệnh cài đặt dịch vụ dữ liệu

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
INTERNET D khóa truy cập mạng
INTERNET A mở truy cập mạng

Nếu Quý khách hủy gói dịch vụ, dung lượng dữ liệu còn lại sẽ bị xóa.