Quy định chung

 • Lạm dụng các ưu đãi trong phạm vi gói cước hoặc các sự kiện marketing - lạm dụng được hiểu là
  • (a) tạo các cuộc gọi, tin nhắn tự động hoặc nhân tạo
  • (b) sử dụng các ưu đãi ngoài phạm vi cung cấp, mà gây thiệt hại cho O2, với mục đích đạt được lợi ích về tài chính hoặc lợi ích  khác cho người sử dụng, hoặc bên thứ ba,
  • (c) tận dụng các ưu đãi với phạm vi lớn hơn dự kiến cao nhất dành cho người sử dụng. Dự kiến cao nhất cho người sử dụng là 10 000 phút gọi hoặc 10 000 SMS/MMS cho một tháng (dự kiến này sẽ giảm tương ứng đối với trường hợp thời hạn ưu đãi hoặc mức giá cụ thể của gói dịch vụ cụ thể là ít hơn một tháng). Trường hợp người tham gia vi phạm quy định,
 • O2 được quyền tính phí theo mức phí thông thường của gói cước, ngoại trừ trường hợp người tham gia có giải thích chính đang cho O2. Nghiêm cấm lạm dụng.
 • Tiền thưởng ưu đãi – số tiền dành cho người sử dụng trong phạm vi sự kiện marketing của O2. Nếu không được quy định khác, thời hạn của tiền thưởng ưu đãi là một tháng. Thời hạn tiền thưởng ưu đãi không thể gia hạn bằng cách nạp tiền thông thường, cũng như việc được tặng tiền thưởng ưu đãi sẽ không kéo dài thời hạn của khoản tiền thông thường trong tài khoản.
 • Trong mức phí gói cước dữ liệu hoặc gói dịch vụ đã bao gồm phí cho dung lượng dữ liệu cơ bản trong thời gian tính phí. Trong thời gian tính phí, dung lượng dữ liệu này được tự động tăng sáu lần sau khi người sử dụng vượt hạn mức dữ liệu. Việc thực hiện kết nối dữ liệu sau khi đã vượt hạn mức dữ liệu được coi là đề nghị cung cấp dịch vụ bằng cách tăng thêm dung lượng dữ liệu. Dung lượng dữ liệu tăng thêm chỉ có thời hạn trong thời gian tính phí đó. Việc sử dụng dữ liệu ngoài dung lượng dữ liệu cơ bản được tính phí theo đơn giá gói cước dành cho dung lượng dữ liệu tăng thêm. Tự động tăng thêm dung lượng dữ liệu không áp dụng cho dữ liệu di động tính phí theo cấp độ sử dụng. 
 • Kết nối mạng O2 - mức phí cho việc kết nối dịch vụ hộp thư thoại di động O2, dịch vụ BLESKmobil, dịch vụ O2 Family cho số thuê bao.
 • Mức phí quốc tế - được áp dụng khi số thuê bao gọi từ mạng O2 đến số có mã nước khác mã +420.
 • Mức phí đặc biệt - mức phí chó các cuộc gọi đi và SMS có mức phí không đổi cho tất cả các gói cước. Không áp dụng các trường hợp miễn phí.
 • Mức phí SMS quy định cho từng gói cước - mức phí cho SMS gửi đi trong phạm vi các nhà mạng tại CH Séc. Không áp dụng cho SMS được tính phí đặc biệt.
 • Phút gọi/cuộc gọi miễn phí - cuộc gọi miễn phí cho số phút hoặc hướng gọi, thời gian gọi nhất định trong phạm vi thời gian tính phí đối với các cuộc gọi trong nước.
 • SMS miến phí/ không hạn chế - SMS miễn phí cho số lượng SMS hoặc hướng gửi đi nhất định trong phạm vi thời hạn tính phí đối với các tin nhắn gửi đi trong các nhà mạng tại CH Séc.
 • Roaming – cho phép sử dụng dịch vụ mạng O2 thông qua các nhà mạng nước ngoài mà O2 có thỏa thuận roaming. Roaming có thể đước sử dụng tại bất kỳ khu vực nào có phủ song của nhà mạng ngoại quốc.
 • Gọi Video - áp dụng với các quy định và mức phí như dành cho cuộc gọi thông thường đến các hướng nhất định.
 • Thay đổi quy định mức phí - việc chuyển người sử dụng gói cước không còn hiệu lực đang được thực hiện. Mức phí và các quy định thay đổi được thông báo tới người sử dụng thông qua SMS ít nhất 31 ngày trước khi thay đổi.

Danh sách các kết nối và phương thức tính phí tại Cộng hòa Séc

Loại hình cuộc gọi Phương thức tính phí
Cuộc gọi đi Mức phí trong nước theo gói cước
Cuộc gọi đi video Mức phí trong nước theo gói cước
Cuộc gọi đi tới các Tổng đài đặc biệtMức phí gọi máy bàn trong nước theo gói cước
Cuộc gọi đi tới Hộp thư thoại            (960 xxx xxx xxx)
Mức phí gọi máy bàn trong nước theo gói cước
Giao dịch thanh toán
Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi đi quốc tế
Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi video đi quốc tế
Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi đi tới các tổng đài Thông tin và Dịch vụ nhà mạng
Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi đi quốc tế - dịch vụ NetCall *55
Mức phí đặc biệt
Kết nối dữ liệu và fax
Mức phí đặc biệt
SMS/MMS gửi đi từ SIM O2
Mức phí trong nước theo gói cước
SMS gửi đi từ SIM OpenCall tới số máy bàn hoặc số nước ngoài
Mức phí 4,90 Kč bao gồm VAT 
MMS gửi đi từ SIM O2 SIM tới số nước ngoài
Mức phí 7,90 Kč bao gồm VAT 
SMS qua Internet – thanh toán
Mức phí trong nước theo gói cước
Gọi khẩn cấp:
 • 112 - Đường dây khẩn cấp
 • 150 - Cứu hỏa
 • 155 - Cứu thương
 • 156 - Công an thành phố
 • 158 - Công an Cộng hòa Séc
Không tính phí
Đường dây dịch vụ công:
 • 116 000 - Đường dây nóng cho trường hợp trẻ em mất tích
 • 116 111 - Đường dây bảo hộ trẻ em
 • 116 123 - Đường dây hỗ trợ tâm lý
Không tính phí
*88; +420778820820 - Tổng đài OpenCallKhông tính phí
các số với mã 800
 • Tổng đài thông tin miễn phí tại Cộng hòa Séc
Không tính phí
các số với mã:
 • 972 - Đường sắt
 • 973 - Bộ An Ninh
 • 974 - Bộ Nội Vụ
 • 95 - Đường dây mạng tư nhân khác
Mức phí gọi ngoài mạng OpenCall
91x xxx
 • gọi đi tới 91x - IP điện thoại
Mức phí gọi máy bàn trong nước theo gói cước
Tổng đài đặc biệt
 • các số có mã 81, 83, 843, 844, 845, 846, 840, 841, 842, 847, 848 a  849
Mức phí gọi máy bàn trong nước theo gói cước

 

Mức phí một lần và cước phí thuê bao cho các dịch vụ liên quan tới thẻ SIM

Dịch vụ Phí đã bao gồm VAT
Phí kích hoạt cho dịch vụ thuê bao OpenCall *1 99,-
Xác định số gọi làm phiền (mức phí cho 1 - 5 số) 250,-
Sao lưu danh bạ sang bộ nhớ của người sử dụng 99,-

*1 Phí kích hoạt là phí cho các chi phí kích hoạt dịch vụ và phí vận chuyển thẻ SIM. Phí này đã bao gồm trong giá gói thuê bao OpenCall.

Làm thế nào để kích hoạt SIM?

 • Kích hoạt SIM mới một cách đễ dàng - bằng cuộc gọi đi hoặc SMS tính phí. Kết quả kích hoạt được thông báo qua SMS.

Nạp thẻ

 • Nạp tiền thông qua các thẻ nạp O2.

Thời hạn thẻ nạp và thẻ SIM

 • Thời hạn số tiền được nạp là 12 tháng kể từ lần nạp cuối. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nạp, số tiền nạp bằng cách nạp thẻ thông thường sẽ được cộng vào tài khoản của người sử dụng. Thời hạn số tiền được nạp (thông thường hoặc tặng thưởng) phụ thuộc vào khoản tiền nạp. Thời hạn tiền thưởng không phụ thuộc vào thời hạn của khoản tiền thông thường.
 • Từ ngày 1.1.2017 khoản tiền dự phòng sẽ không được sử dụng để thanh toán và gọi tới tổng đài thông tin.
 • Trị giá tối thiểu của tổng số tiền thông thường và số tiền thưởng trong tài khoản là 200 000,- Kč.
Số tiền nạp (Kč)  Thời hạn hiệu lực
0 - 99 45 ngày
nhiều hơn 100
6 tháng