Hướng dẫn sử dụng OpenCall

Làm thế nào để bắt đầu
 • Lắp thẻ SIM vào điện thoại
 • Khởi động điện thoại, sau đó thực hiện cuộc gọi tính phí hoặc gửi SMS
 • Đã hoàn tất! Thẻ SIM đã được kích hoạt sau khi Quý khách nhận được SMS chào mừng.
Nạp tiền
Cuộc gọi quốc tế và tin nhắn SMS
 • Cuộc gọi quốc tế
       Quý khách hãy bấm + hoặc 00 mã số quốc gia mã số vùng số điện thoại cần gọi và bấm gọi
 • Gửi tin nhắn quốc tế
       Quý khách hãy bấm + hoặc 00 mã số quốc gia mã số vùng số điện thoại cần gọi và bấm gửi đi
Kích hoạt gói dịch vụ Plus
 • Quý khách có thể kích hoạt gói OpenCall+ trong mục tự quản lý hoặc soạn SMS miễn phí nội dung: PLUS A gửi đến 999348. Gói dịch vụ sẽ tự động gia hạn sau 30 ngày. Gói sẽ không tự động gia hạn nếu số dư trong tài khoản không đủ để thanh toán. Gói dịch vụ cần phải được kích hoạt lại sau khi đã nạp tiền.
 • Quý khách có thể hủy gói OpenCall+ trong mục tự quản lý hoặc soạn SMS miễn phí nội dung: PLUS D gửi đến 999348.
Thông tin nhanh về mức phí cuộc gọi cuối cùng
 • Quý khách có thể kiểm tra mức phí cuộc gọi cuối cùng bằng cách soạn SMS miễn phí nội dung CENA gửi đến 999348 hoặc thông qua mục tự quản lý trên mạng.
Cài đặt dịch vụ
  Cài đặt trình duyệt / truy cập internet Cài đặt MMS
Tên kết nối opencall internet opencall mms
Tên điểm truy cập internet MMS
Tên người sử dụng / Mật khẩu - / - - / -
Trang chủ / Địa chỉ của MMS http://www.opencall.cz http://mms.o2active.cz:8002
Địa chỉ của máy chủ proxy (mms) - 160.218.160.218:8080
Cổng máy chủ proxy (mms)

APN Typ default mms
Cài đặt ngôn ngữ giao tiếp

Cài đặt ngôn ngữ giao tiếp cho các SMS thông báo.

SMS các lệnh cài đặt ngôn ngữ
Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
CES cài đặt ngôn ngữ giao tiếp tiếng Tiệp
ENG cài đặt ngôn ngữ giao tiếp tiếng Anh
RUS cài đặt ngôn ngữ giao tiếp tiếng Nga
VIET cài đặt ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt
Kiểm tra tiền trong tài khoản điện thoại
 • Nhấn số *110*# - Quý khách sẽ được thông báo về thời hạn và số tiền hiện có trong tài khoản.
Dịch vụ truy cập mạng
Gói dữ liệu 30 ngày là gói dịch vụ cạnh tranh (cải thiện) được kích hoạt tại thời điểm gửi SMS xác nhận kích hoạt. Gói dịch vụ được kích hoạt trong mục tự quản lý hoặc qua tin nhắn SMS miễn phí. Gói dịch vụ tự động gia hạn sau 30 ngày. Gói sẽ không tự động gia hạn nếu số dư trong tài khoản không đủ để thanh toán gói dịch vụ. Gói dịch cần phải được kích hoạt lại sau khi đã nạp tiền.

Trượng hợp vượt Hạn mức dữ liệu, Quý khách có thể gửi SMS miễn phí hoặc thông qua mục tự quản lý trên mạng để đăng ký Jednorázový reset FUP cho gói OpenCall Internet di động tương ứng. Jednorázový reset FUP không ảnh hưởng đến thời hạn gói OpenCall Internet di động. Quý khách có thể đăng ký nhiều lần gói Jednorázový reset FUP.

SMS các lệnh cài đặt dịch vụ dữ liệu

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
150MB A kích hoạt gói dữ liệu 150 MB
500MB A kích hoạt gói dữ liệu 500 MB
1,5GB A kích hoạt gói dữ liệu 1,5 GB
3GB A kích hoạt gói dữ liệu 3 GB
150MB D hủy gói dữ liệu 150 MB
500MB D hủy gói dữ liệu 500 MB
1,5GB D hủy gói dữ liệu 1,5 GB
3GB D hủy gói dữ liệu 3 GB
150MB kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 150 MB
500MB kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 500 MB
1,5GB kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 1,5 GB
3GB kiểm tra trạng thái gói dữ liệu 3 GB
INTERNET D khóa truy cập mạng
INTERNET A mở truy cập mạng
INTERNET R kích hoạt Jednorázového resetu FUP
OBNOVDATA A kích hoạt tự khôi phục dữ liệu
OBNOVDATA D hủy tự khôi phục dữ liệu

Nếu chưa đăng ký gói dịch vụ dữ liệu, Quý khách vẫn có thể sử dụng dịch vụ dữ liệu. Mức phí cho gói 24 giờ đối với OpenCall Easy là 25 Kč và đối với OpenCall+ là 20 Kč.