Chứng chỉ ISO

Công ty chúng tôi xây dựng vị thế của mình dựa trên chất lượng của dịch vụ cung cấp và chúng tôi rất vui mừng thông báo tháng 6 năm nay chúng tôi đã được cấp chứng chỉ chất lượng ISO 9001, ISO 14001và ISO 27001.

Lấy được chứng chỉ là một phần rất quan trọng cho công ty và như vậy công ty có lợi thế đối với các đối thủ cạnh tranh và lợi thế cho quý vị, các khách hàng của chúng tôi – chứng chỉ ISO hợp lệ là dấu hiệu nhất định về chất lượng và đảm bảo rằng công ty của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng chất lượng dịch vụ và sản phẩm cung cấp